Keuzes

Parkinson heeft het leven van Fred en Gina flink veranderd. Door de toegenomen zorgvraag moest het echtpaar kiezen voor externe zorg. Wat heeft hen doen besluiten een zorgverlener van Ouderenzorg in Huis in te schakelen?