Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over een medewerker van Ouderenzorg in Huis of over uw zorgverlener (of de zorgverlener van uw familielid) dan horen wij dat graag. 

U kunt altijd laagdrempelig contact met ons opnemen door ons te bellen (072-2029334) of te mailen (info@ouderenzorginhuis.nl). We zullen ons uiterste best doen om tot een oplossing te komen.

Mocht u een klacht liever uiten bij de klachtenfunctionaris van Ouderenzorg in Huis dan leest u hier over onze klachtenregeling.

 

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat nadelige gevolgen heeft voor een cliënt.

Ondanks dat Ouderenzorg in Huis geen zorgcontract afsluit met cliënten (immers, Ouderenzorg in Huis is geen zorgaanbieder, slechts de tussenpersoon tussen de cliënt en de zorgaanbieder), voelen we ons verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de cliënt. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de zorgverlener, dat de zorgverlener doet wat is afgesproken. De afspraken over de zorgverlening zijn vastgelegd in de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst.

Wanneer een cliënt, of familielid van een cliënt, een klacht heeft over de zorgverlener dan zal Ouderenzorg in Huis deze klacht doorspelen aan de zorgaanbieder die hun klachtenprocedure in gang kan zetten.

Mocht de cliënt, of familielid van de cliënt, een klacht hebben over een medewerker van Ouderenzorg in Huis dan zal de klachtenfunctionaris van Ouderenzorg in Huis per mail (klachtenfunctionarisoih@gmail.com) de klacht ontvangen en in behandeling nemen.

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn en daarom neemt Ouderenzorg in Huis een klacht heel serieus. Door adequaat om te gaan met een klacht kunnen we het vertrouwen van de cliënt behouden of herwinnen, daar doen we ons uiterste best voor. Van klachten kan worden geleerd en kunnen aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen de cliënt en (een medewerker van) Ouderenzorg in Huis.

Wanneer er, per mail een klacht wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris, dan moet de mail de volgende informatie bevatten:

  1. De persoon waarover de cliënt een klacht heeft;
  2. De reden waarom een klacht wordt ingediend, wat er precies is gebeurd en wanneer;
  3. Naam, adres en telefoonnummer van de cliënt;
  4. Eventueel kopieën van documenten die van belang zijn voor de klacht
 

Wanneer u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons of de klachtenfunctionaris op.