Veelgestelde vraag over Vergoeding

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?


Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De bureaus waarbij de  zorgverleners in dienst zijn, worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.