Taking too long? Close loading screen.

Gefinancierd uit uw PGB

Gefinancierd uit uw PGB

Uw inwonende zorgverlener kost u niets!

  • De zorg wordt betaald vanuit uw PGB
  • U zorgt voor wifi en kost & inwoning
  • De reiskosten vanuit verantwoordingsvrije bedrag

Betaald vanuit uw PGB

Heeft u permanente zorg nodig, dan komt u in aanmerking voor een zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U kunt dan, in plaats van voor een verpleeghuis, voor een  Persoonsgebonden Budget (PGB) kiezen. U kunt dan zelf bepalen welke zorg u inkoopt. De hoogte van uw PGB is afhankelijk van uw indicatie. Vanaf WLZ-indicatie 5 wordt de zorg van Ouderenzorg in Huis vaak volledig of grotendeels vergoed uit uw PGB. 

De zorg van Ouderenzorg in Huis bestaat uit persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en huishoudelijke activiteiten. De basisvergoeding hiervoor bedraagt €4.233 (2024) per maand. Indien er naast de cliënt één of meerdere personen in de woning wonen die geen zorg nodig hebben, dan is de opslag €200 per maand. De zorgverlener heeft recht op een extra uitbetaling tijdens vijf jaarlijkse feestdagen of 2-maal een feestdagenuitkering. De basisvergoeding kan worden betaald vanuit het PGB. De overige kosten kunnen (deels) vanuit het PGB worden vergoed. Dit hangt af van uw situatie.

Kost en Inwoning

De zorgverlener verblijft bij u in huis. U verleent hen kost en inwoning. Dit betekent dat u een nette kamer ter beschikking stelt en dat er een wifi-verbinding aanwezig is. Daarbij is er voor zorgverleners budget voor 3 maaltijden per dag.

Reiskosten

De reiskosten van de zorgverlener bedragen tussen de €90 – €200 per enkele reis. Deze kosten kunnen eventueel (deels) betaald worden middels het verantwoordingsvrije bedrag.