Veelgestelde vragen

Handelingen zorgverlener

Wat valt er onder het takenpakket van de zorgverlener?

Het takenpakket van de zorgverlener bestaat uit persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en hulp bij het huishouden.

Bij persoonlijk verzorging helpt de zorgverlener u met zaken zoals:

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel) en haren wassen.
 • Hulp en begeleiding bij het aankleden en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mondverzorging en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, handverzorging en voetverzorging, sieraden omdoen, enzovoort.
 • Het aanreiken van medicatie en het controleren of de client voldoende eet en genoeg drinkt.

Met individuele begeleiding onderneemt de zorgverlener allerlei activiteiten met u zoals:

 • Wandelen of begeleiding naar
 • Een bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut of aan familie en vrienden
 • Het maken van puzzels of het doen van gezelschapsspelletjes, helpen bij het uitvoeren van bepaalde hobby’s zoals tuinieren of knutselen.

Als laatste voert de zorgverlener huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden in huis uit zoals:

 • Het verschonen van beddengoed
 • Stofzuigen en dweilen
 • Kleding en beddengoed wassen
 • Het bijhouden van het sanitair
 • Het doen van boodschappen en het klaarmaken van maaltijden (ontbijt, lunch, diner)

Let op: De zorgverlener verricht geen tuinwerkzaamheden of grote schoonmaakwerkzaamheden, zoals ramen lappen, het opruimen van een zolder of garage.

Meer over persoonlijke verzorging

Meer over individuele begeleiding

Meer over huishoudelijke werkzaamheden

Niet: Voorbehouden medische handelingen

De zorgverleners mogen geen voorbehouden medische handelingen verrichten. Hieronder vallen bijvoorbeeld verpleging van wonden, katheteriseren en het injecteren van medicatie. Bepaalde risicovolle handelingen die niet zijn voorbehouden aan medische professionals mogen zij wel doen, mits goed geïnstrueerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld het verwisselen van een stomazak of het aanreiken van medicijnen uit een baxterrol. Lees hier meer over het onderscheid tussen voorbehouden en risicovolle handelingen.

Inwoning

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?

Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Polen of Litouwen en blijft daar ook ingeschreven.

Welke faciliteiten moet ik de inwonende zorgverlener bieden?

U stelt een eigen (slaap)kamer beschikbaar voor de zorgverlener en gebruik van een (gedeelde) badkamer en douche. Ook de aanwezigheid van een werkende WiFi verbinding hebben wij als een randvoorwaarde gesteld.

Kosten

Wat kost de zorg van Ouderenzorg in Huis?

De zorg van Ouderenzorg in Huis kost u in veel gevallen niets. Lees in meer detail over de kosten bij Gefinancierd uit het PGB.

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?

U verleent de zorgverlener kost en inwoning en betaalt reiskosten. De reiskosten bedragen tussen de €90 – €150 per enkele reis. U kunt beroep doen op uw verantwoordingsvrije bedrag van uw PGB om een deel van deze kosten te dekken.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.
De hoogte van de bijdrage is persoonsgebonden en afhankelijk van verschillende factoren. Op deze website kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Wat wordt er verstaan onder kost en inwoning?

Onder kost en inwoning verstaan wij het volgende: U stelt een eigen (slaap)kamer voor de zorgverlener beschikbaar en gebruik van badkamer en douche. Ook is een goede wifi-verbinding belangrijk voor het contact met het thuisfront. Daarbij heeft de zorgverlener recht op drie maaltijden per dag.

Praktisch

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?

Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld of u opent een aparte bankrekening met een aparte pinpas voor hem of haar, waar u wekelijks een bedrag op stort. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegd.

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?

Ja, dat kan. U moet dan bij de intake aangeven dat u iemand wil die in het bezit is van een rijbewijs. Het is wel belangrijk om uw autoverzekering hiervan op de hoogte te stellen. De zorgverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de auto.

Hoe veel vrije tijd heeft de zorgverlener?

De zorgverlener werkt zo’n 40 uur per week verdeeld over zes werkdagen. De zorgverlener heeft recht op 2 vrije uren per dag en 1 vrije dag (of 2 dagdelen van 5 uur) per week. Vaak wordt de zorg tijdens deze vrije tijd opgevangen door mantelzorgers of een derde partij (bijvoorbeeld thuiszorg) als de client niet alleen kan en mag zijn.

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?

Dat kan als u dat wilt. De zorgverlener ontvangt sowieso een feestdagenuitkering rondom de kerstperiode en Pasen. Vanuit het PGB kan eenmalig een feestdagenuitkering uitbetaald worden.

Welke taal spreekt mijn zorgverlener?

De meeste zorgverleners spreken Engels of Duits. Sommige zorgverleners spreken Nederlands of zijn bezig om het onder de knie te krijgen. Bij sommige cliënten bemiddelen we ook zorgverleners die Spaans, Portugees, Turk, Arabisch of Russisch spreken.  U geeft zelf aan welke taal uw voorkeur heeft. Omdat u elkaar een langere periode ziet, raakt u goed op elkaar ingespeeld.

Communicatie is minder een probleem dan vaak wordt gedacht; de persoonlijke klik is het belangrijkste. Tegenwoordig wordt er bij de communicatie ook gebruik gemaakt van verschillende online vertaalmanieren zoals Google Translate of Deepl. Indien nodig kunnen wij u adviseren bij de aanschaf van een specifiek en voor ouderen geschikt vertaalapparaat.

Vergoeding

Wat is een PGB en wat kan ik ermee?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. De 24-uurs zorg die wij bieden kan vaak volledig uit het PGB worden betaald. Lees hier meer over het PGB.

Heb ik recht op een PGB?

U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft wordt de hoogte van de indicatie bepaald. De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.

Val ik onder de Wet Langdurige Zorg?

Heeft u permanente zorg nodig, dan komt u doorgaans in aanmerking voor een zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Hoe vraag ik een zorgindicatie aan?

Beschikt u nog niet over een zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan kunt u deze aanvragen via het Centrum Intensieve Zorg (CIZ). Uw thuiszorgorganisatie, casemanager of revalidatiecentrum kan u bij deze aanvraag helpen.
Mochten bovenstaande instantie niet in beeld zijn, dan kunt u de zorgindicatie zelf aanvragen. Let wel, uw aanvraag moet worden onderbouwd met een medisch schrijven. Deze kan op aanvraag worden verschaft door uw huisarts.

Hoe zet ik mijn zorgindicatie om in een PGB?

Zodra u een zorgindicatie heeft kunt u verzoeken deze om te zetten naar een PGB. Dit kan bij uw zorgkantoor. Wij adviseren altijd om contact op te zoeken met een cliëntondersteuner om dit process gemakkelijk te laten verlopen.

Welk budget krijg ik vanuit mijn PGB?

De hoogte van het budget waar u aanspraak op kunt doen is afhankelijk van uw zorgindicatie. Hoe hoger de indicatie, des te hoger het budget. Hier vindt u de PDF met de tarieventabel PGB 2024.

Wat is het verantwoordingsvrije bedrag?

Soms mag een deel van het Persoonsgebonden budget (PGB) gebruikt worden voor kleine uitgaven. U hoeft niet aan uw zorgkantoor door te geven waar u het geld aan besteedt. Het verantwoordingsvrije bedrag is 1,5% van je PGB. Lees hier hoe u het verantwoordingsvrije bedrag kunt aanvragen.

Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?

Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Kan de 24-uurs zorg vergoed worden door de ziektekostenverzekering?

Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u hier.

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De bureaus waarbij de  zorgverleners in dienst zijn, worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Zorgverlener in huis

een veilig idee!

Thuis blijven wonen

Hét alternatief voor verpleeghuiszorg

Gefinancierd uit uw PGB

start binnen drie weken